Konzulát Seychelskej republiky v Košiciach oficiálne otvorený

Dňa 15.5.2018 sa v Košiciach uskutočnila malá slávnosť pri príležitosti otvorenia Konzulátu Seychelskej republiky. Pozvanie na túto udalosť prijali zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, predstavitelia miestnych samospráv, regionálnej kultúrnej a podnikateľskej obce, zástupcovia združení podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v regióne, ako aj predstavitelia akademickej obce a honorárni konzuli pôsobiaci na východnom Slovensku. Svojou prítomnosťou poctil toto podujatie aj prezident Rudolf Schuster.

Vzácnych hostí privítal v úvodnom slove Andrej Hryc, konzul Seychelskej republiky na Slovensku s pôsobnosťou pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Prítomným predstavil novú honorárnu konzulku Seychelskej republiky na Slovensku s pôsobnosťou pre Košický, Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj, Wandu Adamík Hrycovú. JUDr. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice vyjadril vo svojom príhovore spokojnosť s otvorením konzulátu Seychelskej republiky v Košiciach, a teda ďalším rozširovaním zastúpenia cudzích zemí v metropole východu. Takýto vývoj považuje za ďalší z príznakov stúpajúceho významu mesta aj v medzinárodnom meradle.

Wanda Adamík Hrycová priblížila prítomným hosťom v krátkej prezentácii Seychelskú republiku, a to nielen jej prírodné krásy, ktoré sú samy osebe dostatočným dôvodom pre návštevu tejto ostrovnej republiky, ale aj možnosti, ktoré ponúka hosťom prichádzajúcim na Seychely za aktívnym oddychom či nerušeným relaxom.

Po ukončení oficiálneho programu vznikol priestor pre nadväzovanie kontaktov a prínosné diskusie medzi prítomnými hosťami.