Vstup a pobyt

Pre občanov Slovenskej republiky platí pri ceste na Seychely bezvízový styk.
Pri vstupe na územie Seychel vystavujú príslušné úrady pre každého návštevníka povolenie na pobyt. Vystavenie tohto povolenia je podmienené predložením nasledujúcich dokumentov/preukázaním nasledujúcich skutočností:

  • cestovný doklad platný počas celej dĺžky trvania pobytu na území Seychel,
  • spiatočný cestovný lístok,
  • potvrdenie o rezervácii ubytovania, vrátane kontaktných údajov ubytovacieho zariadenia,
  • preukázanie postačujúcich finančných zdrojov.

Okrem toho musí návštevník pre udelenie povolenia na pobyt spĺňať aj nasledujúce kritériá:

  • nie je ilegálnym imigrantom,
  • nie je držiteľom platného povolenia, ktoré mu umožňuje pobyt na území Seychel,
  • má platný spiatočný alebo iný cestovný lístok preukazujúci konkrétny dátum, v ktorý dotyčný opustí územie Seychel,
  • má potvrdenie o rezervácii ubytovania,
  • môže preukázať dostatočné finančné prostriedky pokrývajúce náklady spojené s jeho pobytom na Seychelách.

Povolenie na pobyt sa vystavuje na 4 týždne. Je možné požiadať o predĺženie jeho platnosti, pričom každé predĺženie môže byť maximálne o  tri mesiace a celková doba pobytu nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Prvé predĺženie platnosti povolenia na pobyt sa vystavuje bezplatne. Za každé ďalšie predĺženie zaplatí žiadateľ poplatok 5 000SCR (t.j. okolo 300€).

O predĺženie povolenia na pobyt je potrebné žiadať:

Department of Immigration
Independence House
PO Box 430, Victoria
Mahé, Seychelles
Tel: +248 4 29 36 36
Fax: +248 4 22 50 35
Email: info@immigration.gov.sc

Pre informácie o podmienkach získania povolenia na trvalý pobyt navštívte stránku Ministerstva zahraničných vecí Seychelskej republiky.
Pre informácie o podmienkach získania študentského povolenia na trvalý pobyt navštívte stránku Ministerstva zahraničných vecí Seychelskej republiky.

Konzulát Seychelskej republiky

s pôsobnosťou pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský samosprávny kraj

Andrej Hryc
Honorárny konzul

Beblavého 4
811 01 Bratislava

consul-ba@seychelles-consulate.sk

+421 905 101 803

Úradné hodiny na základe telefonického dohovoru

Konzulát Seychelskej republiky

s pôsobnosťou pre Košický, Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj

Wanda Adamík Hrycová
Honorárna konzulka

Pod Strelnicou 161/1
Nižná Hutka
040 18 Košice-okolie

consul-ke@seychelles-consulate.sk

+421 904 700 006

Úradné hodiny na základe telefonického dohovoru

Ambasáda Seychelskej republiky v Bruseli

Boulevard Saint Michel 28, Box 23
1040 Brusel
Belgicko

brussels@seychellesgov.com

+32 2 733 60 55